V KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V Krajowym Kongresie Sekretarzy organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, który odbędzie się 28 i 29 września 2021 r. w formule hybrydowej.

Kongres Sekretarzy jest ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym. Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich Sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – zarówno tych zrzeszonych w regionalnych forach branżowych, działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak również tych, którzy jeszcze do nich nie należą.

Organizowane przez nas w tym roku wydarzenie będzie dotyczyło aktualnych bieżących aspektów funkcjonowania samorządu z uwzględnieniem rzeczywistości pandemicznej. W ciągu dwóch dni obrad i dyskusji nie tylko podsumujemy ostatni rok, to, co się zadziało, lecz także zastanowimy się nad skutkami i wnioskami na przyszłość. Wysłuchamy również Menadżerów Urzędów z innych krajów, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami dostosowaniu realizowanych usług do sytuacji pandemicznej.

W programie znajdą się tematy związane z zarządzaniem jednostką z uwzględnieniem pracy zdalnej, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, elektronizacji usług publicznych i wiele innych ważnych zagadnień ważnych dla samorządów.

Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule hybrydowej, co oznacza że będziecie mogli Państwo w nim uczestniczyć stacjonarnie będąc w Warszawie lub online poprzez profesjonalną platformę do realizacji wydarzeń online.

Zapraszamy już dziś! Prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i obecność na V Krajowym Kongresie Sekretarzy. Nie może tu Państwa zabraknąć!

RELACJA FILMOWA Z IV KRAJOWEGO KONGRESU SEKRETARZY W WARSZAWIE

PO IV KRAJOWYM KONGRESIE SEKRETARZY W WARSZAWIE

W dniach 19-20 września 2019 r. w Hotelu Novotel w Warszawie odbył IV Krajowy Kongres Sekretarzy organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST. Tegoroczna edycja kongresu była wyjątkowa, ponieważ zbiegła się w czasie z jubileuszem 30-lecia działalności FRDL.

Kongres Sekretarzy to przede wszystkim wymiana doświadczeń i poglądów oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST z punktu widzenia roli i zadań sekretarza. Kongres zgromadził ponad 300 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych.

Podczas tegorocznej edycji w gronie prelegentów znalazł się między innymi absolwent Harvardu, dyrektor wykonawczy prestiżowego International City Management Association (ICMA) – Peter Agh, który  zachęcił sekretarzy do nawiązania współpracy i dzielenia się swoimi doświadczeniami w społeczności budowanej przez stowarzyszenie ICMA.

W czasie licznych wystąpień i paneli dyskusyjnych wielokrotnie podkreślano złożoność problemów, z jakimi stykają się sekretarze w swojej codziennej pracy. Dr hab. Jarosław Czerw zasugerował, że powinien zostać stworzony podstawowy pakiet zadań sekretarza regulowany przez ustawę. „Sekretarz musi wyjść z poziomu kadrowego na city managera. Należy odejść od administrowania kadrami do zarządzania zasobami ludzkimi. Odejść od hierarchicznej struktury na rzecz zarządzania projektowego” – zaznaczyła dr Ewa Weber, prezes Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.

„Urząd się zmienia: zaczyna być kojarzony ze stroną internetową, z aplikacją, a coraz mniej z samym budynkiem” podkreślił wiceprezes FRDL Marcin Smala, dlatego niezwykle ważne jest odpowiednie zarządzanie i ochrona przechowywanych przez te instytucje danych. Marek Bieńkowski –  dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Najwyższej Izbie Kontroli, zaznaczył, że wejście przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa to dopiero początek procesu jakim jest ochrona danych osobowych. „W kontroli NIK przeprowadzonej w pięciu województwach po wejściu RODO w 85% skontrolowanych JST wystąpiły nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa, a w 61% zanotowano brak systemowego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa danych. „W 25% urzędów nie zaktualizowano przepisów wewnętrznych zgodnie z RODO” – podkreślił Marek Bieńkowski. Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji zwrócił uwagę sekretarzy na cykl szkoleniowy uruchamiany jeszcze w tym roku przez Ministerstwo Cyfryzacji skierowany do pracowników administracji samorządowej. Piotr Gajewski, dyrektor Departamentu Systemu Rejestrów Państwowych informował o postępującej integracji rejestrów i zachęcał do kontaktu z Ministerstwem w sprawie projektowanych e-usług.

IV Krajowy Kongres Sekretarzy był wyjątkowym wydarzeniem nie tylko z uwagi na tematykę wystąpień i paneli, ale również ze względu na obchodzony przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jubileusz 30-lecia działalności. W uroczystych obchodach uczestniczyli przyjaciele i partnerzy Fundacji, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, pracownicy JST i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich Tomasz Majda, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski i wielu innych. „Fundację tworzą właściwi ludzie” – podsumował Przewodniczący Krajowej Rady Forum Sekretarzy Grzegorz Frugalski.